سایت در دست تعمیر ، به زودی برمی گردیم

تا وقتی که برگردیم می تونین به آدرس های زیر مراجعه کنید و یا برای سفارش تلفنی اقدام کنید.

آدرس شعبه ائل گلی :

تبریز، میدان ائل گلی، ابتدای جاده ائل گلی

آدرس شعبه ولیعصر :

تبریز، ولیعصر، فروغی ، رو به روی بانک صادرات

آدرس شعبه های پارک لاله:

شماره 1 : لاله پارک، طبقه فود کورت 

شماره 2 : لاله پارک، ورودی جنوبی، طبقه منفی 1

سفارش تلفنی: 33339001-041

در دست طراحی توسط تیم تارا