تبریز، ولیعصر، خیابان فروغی 041-33339001 info@baklavayarat.com
سبد سفارش

لطفا ایمیل که با آن ثبت نام نموده اید وارد نمایید. نام کاربری شما به صندوق پستیتان ارسال خواهد شد